je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 15 maart 2018
Impact ontwerp kwaliteitskaderwet op verpleegkundigen
 
Aangemaakt op: 2018-03-13
Symposium Permanente vorming en kwaliteit

‘Kwaliteit van zorg voor de patiënt door elke zorgverlener’ en ‘Als zorgverlener moet je bevoegd, maar ook bekwaam zijn
en blijven’ waren de basisgedachten achter het symposium ‘Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de verschillende gezondheidszorgberoepen’ dat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseerde op 23 februari 2018 in Brussel naar aanleiding van het wetsontwerp ‘Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg’. 

Het symposium nodigde alle betrokken partijen  uit om na te denken over de organisatie en de registratie van permanente
vorming voor ieder die zorg verleent: artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten… en hoe die in wetgeving vertaald kan worden. 

Het ontwerp op de kwaliteitsvolle praktijkvoering stelt dat alle zorgverleners via een portfolio voortaan hun bekwaamheid voor het stellen van bepaalde handelingen moeten kunnen aantonen. Hiermee legt de overheid meer verantwoordelijkheid bij de de zorgverleners zelf en moeten zij voortaan hun eigen kunnen explicieter gaan evalueren en bijsturen door middel van vorming en praktijkervaring.  

Een grote bekommernis die het NVKVV heeft geuit is de onlosmakelijke verbondenheid van meer verantwoordelijkheid met meer nood aan middelen voor vorming samen met een voldoende hoog opleidingsniveau. ‘Het ene kan niet zonder het andere, als beroepsorganisatie willen we op deze manier opkomen voor onze leden – verpleegkundigen,’ zei Koen Balcaen. ‘Samenwerken met andere disciplines vraagt ook een meer interprofessioneel georiënteerde opleiding voor alle 
zorgverleners.’ 

Koen Balcaen, voorzitter van het NVKVV, sprak namens de verpleegkundigen. Andere deelnemers aan dat debat waren Koen Vandewoude en Tom Goffin - Kabinet Federale minister van Volksgezondheid, Pedro Facon - FOD Volksgezondheid, Jo De Cock - RIZIV, Dirk Dewolf - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Piet Deprez –Ugent en de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen: Marc Moens – VBS, Stefan Hanson - VVT, Lieven Zwaenepoel – BAF en Fons De Schutter - Pro-Q-Kine. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en beslissingen over de permanente vorming voor 
verpleegkundigen. 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?