je bent hier:
NIEUWS
NVKVVdirect 16 maart 2017
Verpleegkundigen, laat je stem horen!
 
Aangemaakt op: 2017-03-16
Digitale innovatie in de gezondheidszorg
Innovatie streeft naar efficiëntie, tijdswinst en kostenbesparing. Ook in de verpleegkunde? Het NVKVV vroeg het Katleen Boschmans, projectcoördinator Zorginnovatie bij imec. Een nieuwe stap durven zetten, of een stap verder, is de kern van innovatie. Het plaatje klopt dan ook helemaal wanneer we Katleen Boschmans ontmoeten in een plek-in-wording: het Health House in het Leuvense Wetenschapspark. Dat 'huis' wilt de toenemende impact van technologie op de toekomst van gezondheid en zorg tonen. Nu zijn dit nog bijna lege ruimtes waar de zon vrij binnenspeelt en in de verte een stofzuiger ronkt. In het najaar van 2017 zijn deze modules en demonstratieruimtes gevuld met mensen, materialen en vooral met veel vernieuwende ideeën. 

We starten het gesprek over digitale innovatie in de zorg. Wat kan het je brengen? Katleen reageert zonder aarzelen: ‘Een goede innovatie kan voor efficiëntie en tijdswinst op de werkvloer zorgen. Eenmaal de initiële kost van ontwikkeling en realisatie van een project voorbij, kan het helpen om kosten te drukken door de efficiëntie te verhogen. Dan kan je meer en beter doen met minder middelen. De patiëntenpopulatie zal in de toekomst alleen maar groeien, digitale toepassingen kunnen helpen om de extra nood aan zorg door de vergrijzing te helpen opvangen. Anderzijds kunnen ook administratieve zaken worden vereenvoudigd zodat er tijd blijft voor de effectieve zorg voor de patiënt. Bij elk van onze projecten staat de eindgebruiker centraal.  We werken samen met die eindgebruiker om nieuwe processen, diensten of producten uit te bouwen. Die eindgebruiker kan zowel de zorgprofessional als de patiënt als een burger zijn.’ 

Enkele voorbeelden maken die uitleg duidelijker: NephroFlow is een softwareplatform dat de papieren administratie bij nierdialyse overbodig maakt en de werkinstructies en protocollen centraliseert. De implementatie van dat softwareprogramma betekende een tijdswinst van 45 minuten per dag voor de verpleegkundigen op nierdialyse. Imec.istart bood NephroFlow coaching en ondersteuning bij dat ontwerp. Imec.istart is een onderdeel van de innovatiediensten van imec. Die ondersteunen digitale start-ups  (imec.istart), testen innovatieve oplossingen en helpen hen die verder te ontwikkelen (imec.livinglabs).

Project – proces - product

Hoe start je zo’n proces? Met een goed idee en met wat nog? Katleen: ‘Je start met het verzamelen van de juiste partners en met het bekijken van de noden. Partners kunnen de zorgsector, het beleid, een bedrijf, een kenniscentrum en eindgebruikers zijn. Wanneer we een project in de zorgsector uitwerken waarbij data van patiënten verzameld en gedeeld worden, is het bewaken van de privacy een extra aandachtspunt. In de zorg pak je een project steeds multidisciplinair aan. Daarin hebben verpleegkundigen met hun specifieke inbreng een belangrijke rol. Ze hebben een overzicht op de zorg en brengen innovatie tot bij de patiënten. Na het brainstormen en informatie verzamelen, werken we een prototype uit dat eindgebruikers grondig uittesten. Hierin is de input van verpleegkundigen en van de eindgebruiker opnieuw onmisbaar. Alle informatie en resultaten worden teruggekoppeld en verwerkt. Je hebt alleen succes met je product als je van bij de start tot bij het eindproduct de eindgebruiker direct betrekt in je ontwikkelproces en bij je product. Dan blijft de drempel om een nieuw product te introduceren op de werkvloer ook laag en krijgt dat een vlotte start. Een innoverend product moet gebruiksvriendelijk zijn, gedragen door een brede groep gebruikers en betaalbaar.’ 

Na het ontwikkelen van het prototype stopt de ondersteuning die Katleen en de verschillende divisies van imec bieden nog niet. Ze adviseren en helpen ontwikkelaars bij het vinden van subsidies, bij het financieren van de productie, bij het vermarkten van het product of bij de opstart van een bedrijf. 

Doe mee!

Innoveren doen we samen: heb je een idee voor vernieuwing in je werkomgeving of wil je graag meewerken aan een
 project in de zorg? Contacteer Katleen Boschmans via katleen.boschmans@imec.be. Zij kijkt uit naar je inbreng!

Meld je hier aan als je graag deelneemt aan innovatieonderzoek: http://bit.ly/verpleegkundigen. 


Digitale innovatie tijdens de Week

Meer over dit onderwerp vertelt Katleen Boschmans, projectcoördinator zorginnovatie bij imec, tijdens de Meet&Eat koker op woensdag 22 maart 2017 tijdens de Week van de Verpleegkundigen in het Kursaal in Oostende. 
Informatie en inschrijflink vind je hier: www.nvkvv.be/Agenda

NephroFlow


 ©Philip Vanoutrive

Enkele jaren geleden was de dialyseafdeling van AZ Sint Lucas Gent op zoek naar een nieuw dialyseprogramma omdat het oude aan vervanging toe was. Samen met de firma Typework ontwikkelden ze NephroFlow, een softwa
reprogramma dat het papieren dossier en de manuele invoer tijdens de dialyse vervangt. Dat was een intensief project tussen gebruikers (verpleegkundigen en artsen) en ontwikkelaars. 

Het pakket bestaat uit 2 onderdelen: enerzijds de mobiele  NephroFlow Assistant, een programma op iPad dat bedside wordt gebruikt, en anderzijds de NephroFlow Manager, een webapplicatie. Werkinstructies, zoals type kunstnier en dialyseduur, protocollen en data komen samen in één communicatietool die een overzicht geeft van wat er tijdens elke dialysesessie gebeurt of moet gebeuren. De dialysetoestellen sturen de parameters (vitale parameters van de patiënt en de parameters van het toestel) door naar zowel de assistant- als naar de managertoepassing. De verpleegkundige krijgt haar werkinstructies digitaal op de iPad samen met de historiek en de evolutie van de vorige behandelingen. Ook de labo uitslagen worden geïntegreerd via de applicatie. Dat alles komt samen in tabellen en grafieken. In een oogopslag kan de evolutie van de laatste dialysebehandelingen vlot nagekeken worden. 

Door die automatisatie vraagt administratie minder tijd en krijgt de verpleegkundige meer tijd voor de patiënt. De overdracht van informatie verloopt vlotter en het programma biedt de verpleegkundigen ondersteuning bij onvoorziene omstandigheden. Door de automatische input van data verlaagt ook de kans op foutieve registraties. 

Ingrid Varendonck, dienstverantwoordelijke hemodialyse in het AZ Sint Lucas in Gent, vertelt meer over het ontwikkelproces: ‘Verpleegkundigen en artsen werden betrokken bij de brainstorming in de ontwikkeling van het programma. De samenwerking met de firma Typework verliep vlot, al vroeg het best een grote inspanning bovenop onze dagelijkse taak. In de beginfase werd met een arts en enkele verpleegkundigen intensief overleg gepleegd, werden nieuwe ontwikkelingen uitgetest en bijgestuurd. In een latere fase werd de groep verpleegkundigen die de toepassingen testten, uitgebreid. Door hun input werd de gebruiksvriendelijkheid groter en verliep de implementatie op de werkvloer vlotter.’ 


Els Put

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?