y en 1 en
Terug naar overzicht
Opleiding referentiepersoon Infectiebeheersing in ziekenhuizen
op 28/9/2017 - 6/12/2017 om 0:00
Programma:
Maatschappelijk is infectiebeheersing in ziekenhuizen erg actueel. Bij alle gezondheidszorgberoepen wordt steeds meer aandacht besteed aan infectiebeheersing. Om kwalitatieve en veilige zorgen te kunnen verlenen zijn infectiepreventie en beheersing van zorginfecties noodzakelijk. Hierdoor wordt er binnen ziekenhuizen steeds meer gewerkt met referentiepersonen infectiebeheersing. Een referentiepersoon infectiebeheersing is de contactpersoon tussen de verpleegafdeling en het team ziekenhuishygiëne. 

Het NVKVV organiseert een 5-daagse opleiding tot referentiepersoon infectiebeheersing in ziekenhuizen. 

Programma
  • Geschiedenis en wettelijk kader infectiebeheersing
  • Rol van de referentiepersoon infectiebeheersing
  • Besmettingscyclus, microbiologie, staalname
  • Algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen
  • Luchtwegeninfectie, gastro-intestinale infectie, urineweginfectie, bloedbaaninfectie, postoperatieve infectie
  • Motiveren, feedback geven en omgaan met weerstand
  • Observeren en meten
  • Casussen 
Een organisatie van: de Werkgroep Infectiebeheersing NVKVV en het opleidingscentrum van het NVKVV. 

Doelgroep
Zorgverstrekkers werkzaam in ziekenhuizen met interesse voor infectiepreventie en beheersing van zorginfecties. 

Duur  
5 dagen: 28/09/2017, 19/10/2017, 26/10/2017, 8/11/2017 of 23/11/2017, 6/12/2017 van 9 tot 17 uur.

Locatie: Vergote Square 43 1030 Brussel

Kostprijs 
Leden NVKVV €660; Niet-leden : €924 . Niet lid inclusief lidmaatschap NVKVV: €756
Deze prijs is inclusief teksten, koffie en broodjeslunch.

Georganiseerd door:
NVKVV i.s.m. Werkgroep Infectiebeheersing (WIN)
Schrijf online in
Voor bijkomende informatie en vragen:
navorming@nvkvv.be
NVKVV i.s.m. Werkgroep Infectiebeheersing (WIN)
Tel: +32 2-737.97.81
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?