y en 4 en
Terug naar overzicht
Verpleegkundig / vroedkundig juridisch expert
op 4/10/2017 - 8/1/2018 om 0:00
Programma:

De wet bepaalt wat verpleegkunde en wat vroedkunde is en wie die mag uitoefenen. Maar dat is geen status quo: nieuwe koninklijke en ministeriële besluiten brengen regelmatig aanvullingen en wijzigingen.
Wat betekenen deze wetten en besluiten concreet voor jouw situatie?
In deze opleiding tot verpleegkundig / vroedkundig juridisch expert leer je meer over de wetgeving die van belang is voor je beroepsuitoefening als verpleegkundige of vroedvrouw.

Voor wie
Bachelor verpleegkundigen en vroedvrouwen met minstens 5 jaar beroepservaring en met een duidelijke interesse voor de wettelijke en juridische aspecten van het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw.
Maximum aantal deelnemers: 20

Inhoud

 • Wet en wetgeving
 • Aansprakelijkheid
 • Gerechtelijk systeem
 • Specifieke wetgeving: patiëntenrechten, euthanasie, palliatieve zorg, zwangerschapsafbreking, beroepsgeheim, aansprakelijkheid, straf- en burgerlijk recht
 • Structuur en regelgeving in de intramurale gezondheidszorg, thuiszorg
 • Paper
 • Examen: bekijk hier het examenreglement. 

Docenten: 

prof. dr. Mr. T. Goffin: Is jurist bij de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, m.m.v. VOCA Training & Consult, training- en consultbureau voor alle Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen en voor de hele social profit

Dhr. M. Van Bouwelen: Is Verpleegkundige en heeft een Master in de Medisch Sociale Wetenschappen. tevens is hij gewezen voorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde.

Prof. Mr. J. Vande Moortel: Is Jurist bij ADVAMO; tevens is hij juridisch adviseur van het NVKVV en hoofddocent van de opleiding Verpleegkundig/ Vroedkundig Juridisch Expert.

Dr. Mr. A. Dierickx: Is jurist en partner bij Dewallens & Partners; Ann legt zich vooral toe op het statuut van de zorgbeoefenaars en hun onderlinge bevoegdheidsconflicten. De regeling rond toegang en vestiging, ook van officina’s, behoort daarbij tot haar uitgesproken expertisedomein. Zij heeft daardoor bovendien veel ervaring opgedaan in het voeren van publiekrechtelijke procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Duur  
5 dagen: 4/10/2017, 26/10/2017, 09/11/2017, 22/11/2017, 29/11/2017

Paper: 21/12/2017
Examen op 08/01/2017

Locatie: Vergote Square 43 1030 Brussel

Kostprijs 
Leden NVKVV:  €700
Niet-leden NVKVV: €970
Niet lid inclusief 1 jaar lidmaatschap NVKVV vanaf januari: €796
Deze prijs is inclusief  handboek, teksten, koffie en broodjeslunch.

Organisatie
In samenwerking met Juridische Adviesgroep NVKVV en VBOV

    

Extra informatie

 • Raadpleeg de algemene inschrijvingsvoorwaarden
 • Het VVC is erkend dienstverlener voor KMO-portefeuille.
 • Een erkenning als permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan het kaderpersoneel wordt aangevraagd.
 • Betaald educatief verlof wordt aangevraagd.
 • Accreditatie voor vroedvrouwen wordt aangevraagd.
Georganiseerd door:
Navormingscursussen
Download documenten:
Examenreglement Verpleegkundig / Vroedkundig Juridisch Expert
Schrijf online in
Voor bijkomende informatie en vragen:
navorming@nvkvv.be
Tel: +32 02-7379785
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?